Uplifting Connections

creating curiosity

Een serie thematische avonden door en voor gedreven en bevlogen mensen die open staan voor verdieping en een breder zicht op brandende maatschappelijke en persoonlijke kwesties.

De avonden worden ingeleid door sprekers die van hun bevlogenheid hun levenswerk hebben gemaakt. Mensen die met zoveel bezieling in de wereld staan en alles geven om hun levenswerk of projecten te realiseren. Wij ontdekten dat we maar wat graag een tijdje met ze mee wilden lopen om te ontdekken waar hun innerlijk vuur uit voort komt, wat hen voedt en hoe zij hun levenswerk realiseren. In de voorbereiding van deze serie avonden hebben we daarom veelvuldig en intensief contact met de sprekers. Op de avond zelf vertellen zij hun persoonlijke verhaal, over hun levensopdracht  en wat daaraan vooraf ging. Over hun persoonlijk vuur en hoe zij dat vuur brandend houden.

Avonden om met de sprekers en met elkaar thema’s te onderzoeken, vanuit nieuwsgierigheid en verwondering. Avonden over raken en geraakt worden waarbij er ruimte is om met elkaar in contact te komen, te blijven en uit te wisselen.

Uplifting connections

Om je te voeden, om je scherp te houden en je toe te juichen. Vaak wordt het vuur aangestoken door één persoon maar hebben we elkaar nodig voor de realisatie van zoveel meer dan dat je in je eentje kunt verwezenlijken/ waarmaken.

Creating curiosity, omdat het creëren vanuit nieuwgierigheid en verwondering het begin is van elke persoonlijke en maatschappelijke verandering.

Tot snel!

Maria Mazarakis en Raymond Witvoet