Uplifting Connections is een initiatief van Maria Mazarakis en Raymond Witvoet.

We zijn Uplifting Connections gestart vanuit de wens om bijeenkomsten van blijvende betekenis te organiseren. Vanuit de visie dat we elkaar nodig hebben om naar een hoger niveau van ontwikkeling te komen. Vanuit de wens om mensen aan elkaar en aan het innerlijk vuur te verbinden. Vanuit de gedachte dat elke eerste aanzet tot actie vanuit inspiratie ontstaat. Vanuit de hoop de het niet bij het bezoeken van een event blijft maar dat vooraf, tijdens en erna de mogelijkheid is en blijft om met elkaar uit te wisselen. Vanuit het verlangen om elkaar te verwonderen en geraakt te worden.

Dat is wat ons verbindt en dat is wat ons drijft.

Wat drijft jou, waar zit jouw vuur?

Ga je met ons en vele anderen op onderzoek?

Welkom!

Maria en Raymond

Maria Mazarakis

Groningse gemoedelijkheid en nuchterheid met Griekse vurigheid en gastvrijheid, in Maria Mazarakis komen deze op het oog misschien tegenstrijdige eigenschappen in 1 persoon samen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat als een rode draad door haar leven het verbinden van schijnbare tegenstellingen en daarmee het verbinden van werelden loopt.

Vanuit de kunst om zich zeer goed in een ander te kunnen verplaatsen zorgt ze voor vertalingen; voor dat wat er wel gebeurd maar wat men vaak zelf niet kan duiden. Haar sterk ontwikkelde innerlijke en eigenwijze drive zet ze in, om beweging te genereren waarin telkens weer de mens in relatie tot de community centraal staat. Hoe verhouden wij ons tot elkaar en tot de thema’s die we al of niet welkom heten in ons leven.

De solist in Maria herkent andere solisten feilloos; mensen met een sterke drive om hun eigen leven en die van de wereld om hen heen mooier te maken. Deze gedreven mensen, die vanuit hun individuele belevingswerelden vol overgave en met volledige (solistische) toewijding hun werk doen weet zij gemakkelijk te verenigen en aan zich te binden om de krachten te bundelen ten gunste van elkaar, de gemeenschap en het gezamenlijke doel. Haar openheid, scherpheid, charme en enthousiasme maken haar een succesvolle verbinder.

Zij is een specialist in het ontrafelen van levensverhalen. Daar ligt eigenlijk haar hart. Vanuit de idee ’wanneer je je leven achterwaarts begrijpt, kun je het makkelijker voorwaarts leven’, begeleidt zij mensen, teams en bedrijven. Levensverhalen, door Maria ook wel benoemt als de achterkant van het Curriculum Vitae, geeft zicht op de drijfveren, sleutelmomenten en het innerlijk vuur van mensen, teams en bedrijven. De achterkant van iemands CV maakt iemand uniek en authentiek in tegenstelling tot de CV’s die bij sollicitaties de aandacht krijgen. Wanneer levensverhalen professioneel worden gebruikt en ingezet dragen zij bij tot meer effectiviteit, hoger gebruik van ieders potentieel en tot meer compassie voor elkaar. Levensverhalen; ze zijn zo kwetsbaar en krachtig, zo betekenisvol. Laten we ze wat meer met elkaar delen.

info@inspiratiehuisarnhem.nl

06 53 776 954

Raymond Witvoet

Hij loopt altijd iets voor op wat komen gaat. Dat heeft zo z’n voors en z’n tegens. Hij voelt zich zeer thuis in zowel de bergen als aan en op zee. De bergen geven perspectief; diepte, hoogte, de kracht van de aarde. Metaforisch gezien kan hij dan veel verder (zien). De zee brengt eenheid en het eeuwige spel van eb en vloed, de continue beweging van het leven, het vloeiende van het water. In de muziek vindt hij veel zeggingskracht en verbinding.

Vanuit de kracht om met anderen mee te bewegen en een helder intuïtief weten van psychische structuren zorgt hij voor duiding en richting. Hij zet zich in om mensen te leren vertrouwen op zichzelf en dichter bij hun eigen waarheid te komen net zoals hij dit pad zelf ook nog voortdurend blijft bewandelen.

De diversiteit van zijn pad tot nu toe geeft hem een rijke bron aan ervaringen en doorlevingen. Van de ruim 20 jaar wedstrijdsport tot de verscheidenheid aan functies, het palet is breed. Het is het erkennen van het belang van doorleven dat hem aanzet om mensen hun eigen pad te laten ontdekken. Reflectie en het nemen van afstand zijn de wezenlijke instrumenten die hier voor hem bij horen.

De eigen doorlevingen zorgen tevens voor een scherpe blik op wat er voor hem toe doet. Het leidt tot een focus op mensen en activiteiten die een bijdrage willen leveren aan persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Het is een zoektocht die hem aan andere zoekers bindt om samen betekenis te ontdekken en te geven. Dit doet hij naast Uplifting Connections ook in zijn werk als trainer en organisatie-ontwikkelaar en door het organiseren van reizen. Wat blijft zijn de reflectie en de afstand, pas dan kun je wezenlijke stappen zetten.

raymond@raymondwitvoet.nl

06 24 398 567