Loading...
over 2018-09-14T16:02:00+00:00

Uplifting Connections is een initiatief van Maria Mazarakis en Raymond Witvoet.

We zijn Uplifting Connections gestart vanuit de wens om bijeenkomsten van blijvende betekenis te organiseren. Vanuit de visie dat we elkaar nodig hebben om naar een hoger niveau van ontwikkeling te komen. Vanuit de wens om mensen aan elkaar en aan het innerlijk vuur te verbinden. Vanuit de gedachte dat elke eerste aanzet tot actie vanuit inspiratie ontstaat. Vanuit de hoop de het niet bij het bezoeken van een event blijft maar dat vooraf, tijdens en erna de mogelijkheid is en blijft om met elkaar uit te wisselen. Vanuit het verlangen om elkaar te verwonderen en geraakt te worden.

Dat is wat ons verbindt en dat is wat ons drijft.

Wat drijft jou, waar zit jouw vuur?

Ga je met ons en vele anderen op onderzoek?

Welkom!

Maria en Raymond

Groningse gemoedelijkheid en nuchterheid met Griekse vurigheid en gastvrijheid, in Maria Mazarakis komen deze op het oog misschien tegenstrijdige eigenschappen in 1 persoon samen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat als een rode draad door haar leven het verbinden van schijnbare tegenstellingen en daarmee het verbinden van werelden loopt.

Vanuit de kunst om zich zeer goed in een ander te kunnen verplaatsen zorgt ze voor vertalingen voor dat wat er wel gebeurd maar wat men vaak zelf niet kan duiden. Haar sterk ontwikkelde innerlijke en solistische drive zet ze in om nieuwe projecten en bewegingen te creëren waarin telkens weer de community gedachte centraal staat. Of het nou het InspiratieRijk, het InspiratieHuis of het InspiratiePodium is, telkens staat de mensJo in zijn of haar steeds wijzigende context centraal.

De solist in haar herkent andere solisten feilloos en weet deze individuele belevingswerelden weer terug te brengen in een grotere gemeenschap, van kunst en muziek tot bijzondere verhalen.

Mede door de omstandigheden gedwongen zet ze haar kracht om dichtbij te mogen komen in om op een ontspannen manier nog meer van de ander te zien, nog meer op te merken. Wat je opnieuw mag zien geeft zo de ruimte voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling waar Maria zich zo bij betrokken voelt.

Raymond Witvoet

Met een professionele carrière van meer dan 20 jaar waarvan de laatste 10 jaar als organisatie adviseur bij Syntens, breng ik een ruime ervaring met zeer diverse managementvraagstukken. Complexe fusietrajecten, strategische en organisatorische ontwikkeling, ingrijpende reorganisaties, alles kwam voorbij bij de begeleiding/advisering van een grote reeks diverse MKB-bedrijven. Het zwaartepunt lag voor mij indertijd vooral ook op het gebied van innovatie en sociaal ondernemen. Daar heb ik veel ervaringen in opgedaan.

De laatste jaren heb ik mij ook verdiept in persoonlijk leiderschap en intrinsieke motivatie, waardoor ik een breed pallet van harde en zachte elementen tot mijn beschikking heb. Mijn bijdrage ligt daarmee vooral op het succesvol helpen vormgeven en inrichten van organisaties, waarbij de resultaten, de menselijke maat en de toekomstbestendigheid een bepalende rol spelen.

Als voormalig Nederlands kampioen snowboarden weet ik uit eigen ervaring dat voor een optimale performance plezier enorm belangrijk is en hoe dit de intrinsieke motivatie voedt en flow mogelijk maakt.

In de pionierstijd van het internet bij World Online, ben ik zeer vertrouwd geraakt met snel veranderende omgevingen, steeds wijzigende businessmodellen en het structureel monitoren van de juiste financiele basis.

Uit mijn tijd als organisatie adviseur breng ik, naast ruime coachingservaring, een breed arsenaal aan modellen en methodieken mee zoals bijvoorbeeld Lumina Spark en dialoog.

In combinatie met een groot netwerk, mijn sterke conceptuele, inspiratiegedreven, ongedwongen en behoedzame eigenschappen weet ik waar nodig bruggen te bouwen en altijd een veilige ruimte ruimte te creëren waarin individuen en teams stappen kunnen zetten om te excelleren.

Spring naar toolbar